Mesafeli Satış Sözleşmesi

Madde 1- Taraflar

1.1. Satıcı

Adı : FASON PRODUCT

Adresi: Batı Sitesi 2308.Sk No:75 – 06370 Yenimahalle / Ankara /
TÜRKİYE
Telefon: 05424920807
E-mail : info@fasonproduct.com

1.2. Alıcı

Adı – soyadı/TC. No
Adresi
Telefon
E-mail

Madde 2- Konu

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’ nın SATICI’ ya ait http://www.fasonproduct.com
internet sitesinden elektronik ortamda
siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış ücreti belirtilen ürünün satışı
ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki
Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların
hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

Alıcı, satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri
, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı
, ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili
tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl
kullanılacağı , şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda
açık , anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde satıcı tarafından
bilgilendirildiğini , bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve
sonrasında mal sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan
eder.

www.fasonproduct.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve alıcı tarafından
verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura is bu sözleşmenin ayrılmaz
parçalarıdır.

Madde 3- Sözleşme Konusu Ürün/Ödeme/Teslimat Bilgileri

Elektronik ortamda alınan ürün/ürünlerin cinsi ve türü, miktarı,
marka/modeli, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi,
fatura bilgileri, kargo ücreti aşağıda belirtildiği gibidir.Fatura edilecek
kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmak zorundadır.Aşağıda yer alan bilgiler
doğru ve eksiksiz olmalıdır. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu
durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı alıcı kabul eder ve ayrıca
bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu alıcı kabul eder.

SATICI gerekli gördüğü durumlarda, ALICI’nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle
örtüşmediğinde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar. SATICI siparişte sorun
tespit ettiği durumlarda ALICI’nın vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta
adreslerinden ALICI’ya ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe koyulmasını 15
(onbeş) gün süreyle dondurur. ALICI’nın bu süre zarfında SATICI ile konuyla
ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde ALICI’dan herhangi
bir cevap alınamazsa SATICI, her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi
iptal eder.

Alınan Ürün /Ürünler

Adı , kodu : … adet
Toplam Satış Bedeli : …. -TL
Ödeme Şekli : Kredi Kartı/Banka Havalesi (EFT)
Teslim Edilecek Kişi :
Telefon numarası :
Teslim Edilecek Adres :
Fatura Edilecek Kişi/Kurum :
Fatura Adresi :
Vergi Dairesi :
Vergi Sicil Numarası :
Kargo Ücreti : … -TL

Madde 4- Sözleşme Tarihi ve Mücbir Nedenler

Sözleşme tarihi, alıcı tarafından siparişin verildiği tarih olan ../../….
tarihidir.

Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların
kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her
ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da
tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini
olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma,
değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim
tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep
şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir.

Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine
getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu
mücbir sebep durumu 30 (otuz ) gün süreyle devam ederse, taraflardan her
birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

Madde 5- Satıcının Hak ve Yükümlülükleri

5.1. Satıcı, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve
Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine
yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve
taahhüt eder.

5.2. 18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler www.fasonproduct.com’dan alışveriş
yapamaz. Satıcı, alıcının sözleşmede belirttiği yaşının doğru olduğunu esas
alacaktır. Ancak alıcının yaşını yanlış yazmasından dolayı satıcıya hiçbir
şekilde sorumluluk yüklenemeyecektir.

5.2. Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından http:// www.fasonproduct.com
sorumlu değildir. Buna istinaden satıcı, internet sitesindeki sistemden,
dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler
sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir.
Sistem hatalarına dayalı olarak alıcı satıcıdan hak iddiasında bulunamaz.

5.3. http:// www.FASON PRODUCT.com den kredi kartı (Visa, MasterCard , vs. )
ya da banka havalesi ile alışveriş yapılabilir. Sipariş tarihinden itibaren bir
hafta içinde havalesi yapılmayan siparişler iptal edilir. Siparişlerin işleme
alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli
tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’nin) banka hesaplarına ulaştığı
belirlenen andır. Ödemeli gönderi ya da posta çeki gibi müşteri hizmetleri ile
görüşülmeden gerçekleştirilen ödeme yöntemleri kabul edilmez.

Madde 6- Alıcının Hak ve Yükümlülükleri

6.1. Alıcı, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında
eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

6.2. Alıcı, sipariş vermekle birlikte iş sözleşme hükümlerini kabul etmiş
sayıldığını ve sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını
kabul ve taahhüt eder.

6.3. Alıcı, http:// www.fasonproduct.com internet sitesinden satıcının isim,
unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri , satışa konu malın temel
nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı , ödeme sekli, teslimat
koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve
“cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı , şikayet ve
itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık , anlaşılır ve
internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri
elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder.

6.4. Bir önceki maddeye bağlı olarak Alıcı, ürün sipariş ve ödeme
koşullarının, ürün kullanım talimatlarının , olası durumlara karşı alınan
tedbirlerin ve yapılan uyarıların olduğu www.websiteadrsiniz.com
sipariş/ödeme/kullanım prosedürü bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve
elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

6.5. Alıcı, aldığı ürünü iade etmek istemesi durumunda ne surette olursa
olsun ürüne ve ambalajına zarar vermemeyi, iade anında fatura aslını ve
irsaliyesini iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.

Madde 7- Sipariş/Ödeme Prosedürü

Sipariş:

Alışveriş sepetine eklenen ürünlerin KDV dahil TL tutarı (Taksitli
işlemlerde toplam taksit tutarları) alıcı tarafından onaylandıktan sonra,
ilgili banka kartının posu üzerinden işleme alınır. Bu nedenle siparişler, sevk
edilmeden
önce müşteriye sipariş onay maili gönderilir. Sipariş Onay maili gönderilmeden
sevkiyat yapılmaz.

Süreçteki herhangi bir aksama durumu ya da kredi kartı ile ilgili ortaya
çıkabilecek problemler alıcıya sözleşmede belirttiği telefon/faks/e-mail
yollarından biri veya bir kaçı kullanılmak sureti ile bildirilir. Gerekirse
alıcıdan bankası ile görüşmesi istenebilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı,
siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın
yapıldığı ya da havalenin (EFT’ nin) satıcı hesaplarına ulaştığının
belirlendiği andır.

İstisnai olarak haklı bir nedenle sözleşme konusu malın tedarik
edilemeyeceğinin anlaşılması ve/veya stok problemi ile karşılaşılması durumunda
alıcı hemen açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirilip onay vermesi
durumunda alıcıya eşit kalitede ve fiyatta başka bir mal gönderilebilir ya da
alıcının arzusu ve seçimi doğrultusunda ; yeni başka bir ürün gönderilebilir,
ürünün stoklara girmesi ya da teslime engel diğer engelin ortadan kalkması
beklenebilir ve/veya sipariş iptal edilebilir.

Sözleşme konusu malın teslim yükümlülüğünün yerine getirilmesinin
imkânsızlaştığı hâllerde alıcı bu durumdan haberdar edilerek ödemiş olduğu
toplam bedel ve varsa onu borç altına sokan her türlü belge en geç on gün
içinde kendisine iade edilerek sözleşme iptal edilir. Böyle bir durumda
alıcının satıcıdan ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi
olmayacaktır.

Ödeme:

http:// www.fasonproduct.com’de, internet ortamında kredi kartı bilgilerini
kullanmak istemeyen alıcılara nakit havale ile sipariş imkanları sunulmuştur.
Havale ile ödemede alıcı kendisine en uygun bankayı seçip havalesini yapabilir.
Eğer EFT yapılmışsa hesaba geçme tarihi dikkate alınacaktır. Havale ve/veya EFT
yaparken “Gönderen Bilgileri’ nin Fatura Bilgileri ile aynı olması ve sipariş numarasının
yazılması gereklidir.

Ürünün tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan
kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak
kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini
Satıcı’ ya ödememesi halinde, Alıcı’nın kendisine teslim edilmiş ürünü 10 gün
içinde Satıcı’ ya göndermesi zorunludur. Bu tür durumlarda nakliye giderleri
Alıcı’ya aittir.

Alıcı kredi kartı ile ödeme yapmayı tercih etmiş ise ALICI, ilgili faiz
oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit
edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt
faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki “Kredi Kartı Sözleşmesi”
kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 8- Sevkiyat/Teslimat Prosedürü

Sevkiyat:

Sipariş onayı mailinin gönderilmesiyle birlikte, ürün/ürünler satıcının
anlaşmalı olduğu kargo Şirketine verilir.

Teslimat:

Ürün/ürünler satıcının anlaşmalı olduğu kargo ile alıcının adresine teslim
edilecektir. Teslimat süresi, Sipariş onayı mailinin gönderilmesinden ve
sözleşmenin kurulmasından itibaren 30 gündür. Alıcıya önceden yazılı olarak
veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmek koşuluyla bu süre en fazla on
gün uzatılabilir.

Ürünler, Kargo şirketlerinin adres teslimatı yapmadığı bölgelere telefon
ihbarlı olarak gönderilir.

Kargo Şirketinin haftada bir gün teslimat yaptığı bölgelerde, sevk
bilgilerindeki yanlışlık ve eksiklik olduğu hallerde, bazı sosyal olaylar ve
doğal afetler gibi durumlarda belirtilen gün süresinde sarkma olabilir. Bu
sarkmalardan dolayı alıcı satıcıya herhangi bir sorumluluk yükleyemez. Ürün,
Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek
kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden, sevk bilgilerindeki yanlışlık
ve/veya Alıcının yerinde olmamasından doğabilecek ekstra kargo bedellerinden
satıcı sorumlu değildir. Belirtilen günler içeriğinde ürün/ürünler müşteriye
ulaşmadıysa teslimat problemleri müşteri hizmetlerine info@fasonproduct.com e-mail
adresi kullanılmak sureti ile derhal bildirilmelidir.

Zarar görmüş paket durumunda; Zarar görmüş paketler teslim alınmayarak Kargo
Şirketi yetkilisine tutanak tutturulmalıdır. Eğer Kargo Şirketi yetkilisi
paketin hasarlı olmadığı görüşünde ise, paketin orada açılarak ürünlerin
hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla tespit
edilmesini isteme hakkı alıcıda vardır. Paket Alıcı tarafından teslim
alındıktan sonra Kargo Şirketinin görevini tam olarak yaptığı kabul edilmiş olur.
Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın Alıcı’da kalan
kopyasıyla birlikte en kısa zamanda satıcı Müşteri Hizmetlerine
bildirilmelidir.

Madde 9- Ürün İade ve Cayma Hakkına İlişkin Prosedürü

Ürün İade:

Alıcı malı teslim aldıktan sonra yedi gün içerisinde herhangi bir gerekçe
göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
385 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin
yapılabilmesi için alıcının mal ile birlikte teslim edilen satıcıya ait 2 adet
faturanın alt kısmındaki iade bölümlerini eksiksiz ve doğru şekilde
doldurduktan sonra imzalayarak bir nüshasını ürün ile birlikte satıcıya
göndermesi diğer nüshasını da uhdesinde tutması gerekmektedir. Cayma hakkı
süresi alıcıya malın teslim edildiği günden itibaren başlar. İade edilen ürün
veya ürünlerin geri gönderim bedeli alıcı tarafından karşılanmalıdır.

Alıcının istekleri ve/veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda
hazırlanan mallar için cayma hakkı söz konusu değildir.

Alıcının cayma hakkını kullanması halinde satıcı, cayma bildirimini içeren
faturanın ürünle birlikte kendisine ulaşmasından itibaren en geç on gün
içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve varsa tüketiciyi borç altına sokan her
türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeden iade edecektir.

Teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir
nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak değer
azalması veya iadenin imkânsızlaşması tüketicinin kusurundan kaynaklanıyorsa
satıcıya malın değerini veya değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir.

Sehven alınan her ürün için de genel iade süresi 7 gündür. Bu süre
içerisinde, Ambalajı açılmış, kullanılmış, tahrip edilmiş vesaire şekildeki
ürünlerin iadesi kabul edilmez. İade, orijinal ambalaj ile yapılmalıdır.

Sehven alınan üründe ve ambalajında herhangi bir açılma, bozulma, kırılma,
tahrip, yırtılma, kullanılma ve sair durumlar tespit edildiği hallerde ve
ürünün alıcıya teslim edildiği andaki hali ile iade edilememesi durumunda ürün
iade alınmaz ve bedeli iade edilmez.

Ürün iadesi için, durum öncelikli olarak müşteri hizmetlerine iletilmelidir.
Ürünün iade olarak gönderilme bilgisi, satıcı tarafından müşteriye iletilir. Bu
görüşmeden sonra ürün iade ile ilgili bilgileri içeren fatura ile birlikte
alıcı adresine teslimatı yapan Kargo şirketi kanalıyla satıcıya ulaştırmalıdır.
Satıcıya ulaşan iade ürün iş bu sözleşmede belirtilen koşulları sağladığı
takdirde iade olarak kabul edilir, geri ödemesi de alıcı kredi kartına/hesabına
yapılır. Ürün iade edilmeden bedel iadesi yapılmaz. Kredi Kartına yapılan
iadelerin kredi kartı hesaplarına yansıma süresi ilgili bankanın
tasarrufundadır.

Alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade
prosedürü şu şekilde uygulanacaktır: Alıcı ürünü kaç taksit ile satın alma
talebini iletmiş ise, Banka alıcıya geri ödemesini taksitle yapmaktadır.
Satıcı, bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka
poslarından yapılan taksitli harcamaların alıcının kredi kartına iadesi
durumunda konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen
iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından
aktarılır. Alıcının satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer
iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1(bir)
iade yansıyacak ve alıcı iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın
taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksit sayısı kadar ay
daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda satıcı, Banka ile yapmış
olduğu sözleşme gereği alıcıya nakit para ile ödeme yapamaz. Üye işyeri yani
satıcı, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile
iadesini yapacak olup, üye işyeri yani satıcı ilgili tutarı Bankaya nakden veya
mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda detayları belirtilen prosedür
gereğince alıcıya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade,
alıcının Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından
yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.

Madde 10-Garanti

Kullanma talimatına uygun şekilde kullanılan ve temizliği yapılan ürünler
her türlü üretim hatasına karşı aşağıda belirtilen şartlar dahilinde 2 yıl
garantilidir: Satıcının garanti sorumluluğu yalnızca 4077 sayılı kanun
kapsamına giren tüketiciler için geçerlidir. Ticari nitelikteki işler için Türk
Ticaret Kanununu hükümleri geçerli olacaktır.

Madde 11- Gizlilik

Alıcı tarafından iş bu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı
ile satıcıya bildirdiği bilgiler satıcı tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır.
Satıcı bu bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde
açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma
dahilinde satıcı kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili
makama sağlayabilir.

Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz, Kredi Kartı bilgileri sadece
tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek
provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir.
Alıcıya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca
satıcı tarafından standart ürün teslim ve bilgilendirme prosedürleri için
kullanılır. Bazı dönemlerde kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler,
promosyon bilgileri alıcıya onayı sonrasında gönderilebilir.

Madde 12- Uyuşmazlık Durumunda Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, Sanayi ve
Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen değere kadar Tüketici
Hakem Heyetleri ile Alıcı’nın veya Satıcı’ nın yerleşim yerindeki Tüketici
Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda Alıcı işbu sözleşmenin tüm koşullarını
kabul etmiş sayılır.