Sağlık Bakanlığı ürün bilgi dosyası hazırlama süreci oldukça detaylı ve belirli prosedürlere tabidir. Ürün bilgi dosyası, bir sağlık ürününün (ilaç, tıbbi cihaz, kozmetik ürün vb.) güvenliği, etkinliği ve kalitesi hakkında kapsamlı bilgiler içermelidir. Aşağıda genel bir rehber sunuyoruz, ancak her ürün türü için özel gereksinimler olabilir. Bu nedenle, doğru belgeleme ve süreç için yerel yasalara ve Sağlık Bakanlığı yönergelerine dikkat etmek önemlidir.

 1. Başvuru ve Gereksinimlerin Belirlenmesi:
  • Hangi ürünün Sağlık Bakanlığı onayına ihtiyacı olduğunu belirleyin (ilaç, tıbbi cihaz, kozmetik ürün vb.).
  • Gerekli belgelerin ve başvuru formunun neler olduğunu belirleyin. Bu belgeler, ürünün tipine bağlı olarak farklılık gösterebilir.
 2. Ürün Bilgi Dosyasının Oluşturulması:
  • Ürün bilgi dosyası, ürünün tanımı, bileşimi, üretim süreci, kalite kontrolü, farmakolojik/teknik özellikler, preklinik ve klinik veriler gibi çeşitli bölümleri içermelidir.
  • Ürünün formülasyonu ve bileşenleri hakkında detaylı bilgi sağlayın.
  • Üretim sürecini ve kalite kontrol yöntemlerini açıklayın.
  • Klinik deneyler, güvenlik ve etkinlik verilerini içeren bölümleri ekleyin.
  • Ambalajlama ve etiketleme bilgileri de dahil olmak üzere ürünle ilgili her yönü kapsayın.
 3. Teknik Belgelerin Hazırlanması:
  • Ürünün kimyasal analizlerini, stabilite çalışmalarını, biyoyararlanım/biyoeşdeğerlik çalışmalarını içeren teknik belgeleri hazırlayın.
  • Tıbbi cihazlar için teknik özellikler, tasarım ve performans verileri sağlayın.
  • Kozmetik ürünler için ürünün güvenliği ve etkinliği ile ilgili verileri içeren belgeleri hazırlayın.
 4. Yasal ve Yönetmelik Uyumluluğu:
  • İlgili yasal düzenlemelere (Türkiye’de Sağlık Bakanlığı yönergelerine) ve standartlara uygun olduğundan emin olun.
  • Ürün bilgi dosyası, yerel yönergelerde belirtilen format ve gereksinimlere uygun olarak düzenlenmelidir.
 5. Başvuru ve Değerlendirme:
  • Tamamlanan ürün bilgi dosyasını Sağlık Bakanlığı’na sunun.
  • Başvurunuz incelenecek ve eksik belgeler veya ek bilgilere ihtiyaç duyulabilir. Bu taleplere zamanında yanıt verin.
 6. İzleme ve Güncelleme:
  • Ürün piyasaya sürüldükten sonra, herhangi bir güncelleme, değişiklik veya istenmeyen etki bildirimini sağlık otoritelerine bildirin.
  • Ürünün güvenliği, etkinliği ve kalitesini düzenli olarak izleyin ve gerekirse ürün bilgi dosyasını güncelleyin.
  • Ürün bilgi dosyası hazırlama süreci karmaşık olabilir, bu yüzden profesyonel destek almanız önerilir. Sağlık otoriteleriyle işbirliği yaparak, gereksinimleri ve süreci netleştirebilir ve uygunluk sağlayabilirsiniz. Buraya tıklayarak destek alabilirsiniz.